Facebook Ads

Litt uavhengig hvilke produkter og tjenester du selger, er annonsering på Facebook en unik mulighet for deg som tilbyder. Det finnes ingen andre annonseplattformer som sitter på mer kunnskap og data om brukerne sine enn Facebook, noe som gir uante muligheter for annonsører.

Gode grunner til å benytte seg av Facebook Ad

  1. Facebook er Norges tredje største medium, kun slått av NRK og TV2. Sammen med Facebook sine segmenteringsmuligheter, utgjør dette en fantastisk annonseplattform.

  2. Det er mulighet for å målrette annonser til brukere basert på kjønn, alder, geografi, enhet, sivilstatus, tittel, arbeidsgiver og mye mer. Du velger også hvor mye du vil bruke mot hver målgruppe.

  3. Du velger selv hvor mye du ønsker å bruke, samt at du har god kontroll på hvor mye annonsene genererer for deg som annonsør. Dermed kan man analysere seg frem til lønnsomme målgrupper og øke budsjettene mot de mest lønnsomme segmentene.

Hvorfor Anadigme fremfor et annet Facebook ads-byrå?

Vi har hjulpet en rekke bedrifter i mange forskjellige bransjer med økt effekt av deres annonsering. Vi stoler såpass på våre egen kunnskap og tilnærming, at vi tilbyr “no cure no pay”-modeller, hvor vi ikke tar oss betalt for timene vi legger ned - men på resultatene vi skaper.

Gjennom en strategisk tilnærming i oppstartsfasen, sammen med kontinuerlig måling, testing og analysering, bidrar vår kunnskap til best mulig resultater for din bedrift. Som et rent performance marketing byrå er vi alltid oppdatert på de siste oppdateringene og nyhetene i bransjen, noe som gir oss en konkurransefortrinn sammenlignet med andre aktører.