CRO

    Conversion Rate Optimizing    eller konverterings- optimalisering handler om å få de som besøker et nettsted til å utføre en handling.

Google Ads

Google Ads er en en effektiv måte å treffe de som søker på Google. Mange søk innenfor en bransje kan potensielt bety mye trafikk til ditt nettsted. 

Facebook Ads

Det finnes ingen andre annonseplattformer som sitter på mer data enn Facebook. Det gir unike muligheter innenfor segmentering.

Bing Ads

Det er mindre konkurranse på Bing og man får ofte høyere klikkrate. Volumet er lavere enn på Google, men effekten per klikk kan være større.