2017-04-12 14.42.31-2.jpg
 

Konverteringer
kan kjøpes

 
 

Anadigme er et digitalt markedsføringsbyrå og Google Premier Partner. Vi leverer og implementerer strategier som øker konverteringsrater og forbedrer kvaliteten på trafikk til nettsteder. Arbeidsmodellen vår er enkel. Vi skaffer riktig type trafikk til best mulig pris, gjennom Google AdWords, Facebook Ads, Bing Ads og SEO (søkemotoroptimalisering). Og sist men ikke minst, vi tar rollen som digital prosjektleder og hjelper til med å implementere tiltak og vurdere effekt. Avhengig av behov utfører vi hele eller deler av prosessen beskrevet ovenfor, med en felles målsetting: høy avkastning på digitale investeringer.